ЕКИП

Директор: Димитрина Великова
Магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика" 

Учител: Радка Кралева бакалавър "Предучилищна и начална училищна педагогика" 

Домакин/пом.възпитател: Стефка Велчева

Готвач/пом.възпитател: Златка Пенева

Медицински персонал
Здравен кабинет 
м.с.Радка Михова