ГРУПИ

Яслена група

Мед.сестри: Петя  Георгиева, Сийка  Шиварова

Пом.възпитатели: Ивелина  Стаматова, Десислава   Янева

 

Група „Веселушко”

Учители:   Яна  Биюкова, Светла  Кючукова 

Пом.възпитател: Славейка Узунова

 

Група "Слънчице"

Учители: Дора Тодорова, Радка Нанева

Пом.възпитател:Тонка Костадинова

 

Група "Зайко - Многознайко"

Учители:  Яна Златарова -Богданова, Галя Георгиева

Пом. възпитател: Донка Кънева

 

 

Група "Мики Маус"

Учители: Гинка Арабаджиева, Пламена Ненкова

Пом. възпитател: Наталия Станчева

 

Група "Буратино"

Учители: Петя  Димитрова, Росанка Стоянова

Пом.възпитател:Виолета Николова

 

група „Мечо Пух”

Учители:  Катя Бачева, Таня Палова

Пом.възпитател: Иванка Андреева